Öppet brev från Job&Talents grundare

Tillväxt

När vi passerat den första månaden av 2023 står vi inför ett år som präglas av en oöverträffad osäkerhetsnivå för företag. 2022 var ett tufft år där krig och inflation ledde till minskade tillväxtförväntningar för företag och en nedgång för teknikaktier. Vi tror att utmaningarna kommer att fortsätta även detta år. Tillsammans med min medgrundare Felipe Navío Garcia vill jag öppet diskutera den resa vårt företag gjorde förra året, hur vi löste utmaningarna som ett team och vad vi tror 2023 har i beredskap för oss.

Att förse människor med arbete och hjälpa företag blomstra: Ett syfte som aldrig känts viktigare än nu.

När vi grundade Job&Talent för 14 år sedan ville vi bidra till att lösa en stor utmaning: den ökande arbetslösheten bland unga människor i Spanien. Job&Talent föddes under en kris med målet att hjälpa människor och företag genom dessa svåra tider. Det är ett syfte som aldrig har känts viktigare än nu. I alla våra verksamma länder är bristen på essentiell arbetskraft ett faktum. I genomsnitt förblir en tredjedel av företagens efterfrågan på tillfällig arbetskraft icke tillsatt, vilket hämmar företag och försörjningskedjor. Job&Talent kan tillhandahålla den välbehövliga flexibla arbetskraften tillsammans med pålitlighet, enkelhet och transparens. Under 2022 höll vi vår uppfyllnadsgrad på 90%, vilket är långt över branschstandarden, och samtidigt förbättrade vi nöjdheten för våra 2 500 kunder globalt till en NPS (net promoter score) på cirka 60.

Utöver att stödja företag under dessa tider är vi särskilt stolta över den påverkan vi har på livet för hundratusentals människor: Under 2022 lyckades vi förse mer än 340 000 personer med arbete. Detta nummer visar den sociala och ekonomiska påverkan vi har som företag, i linje med Förenta Nationernas hållbarhetsmål om arbete och ekonomisk tillväxt. Genom att erbjuda jobbmöjligheter säkerställer vi en stabil inkomstkälla för arbetstagare och bidrar med miljontals euro till ekonomin genom skatter och sociala avgifter.

Vad det branschövergripande mantrat om hållbar tillväxt har inneburit för Job&Talent

Job&Talents resa de senaste åren har varit exceptionell: Vi växte från en omsättning på 350 miljoner euro år 2020 till 1,9 miljarder euro år 2022, och vi har visat ett positivt operativt rörelseresultat parallellt med den tillväxten under många år. Vi förväntade oss att denna tillväxt skulle fortsätta under de kommande åren och skalade våra investeringar i vårt team, produkt och teknik, marknadsföring och förvärv därefter. Detta var anledningen till varför vi hade svårt att bibehålla vår lönsamhet under första halvåret förra året, och vi vet att många starkt växande företag befann sig i en liknande situation. Därför, i förväntan om en nedgång i den globala makroekonomiska tillväxten, vidtog vi tillsammans med ledningsgruppen åtgärder sedan slutet av första halvåret för att minska anställningar, kostnader och expansion och övergå till ett mycket mer försiktigt scenario. Dessa insatser bar frukt, eftersom vi kunde navigera på den volatila marknaden utan massuppsägningar och till och med avsluta året med ett positivt och lönsamt rörelseresultat  och uppnå 90% omsättningstillväxt till 1,9 miljarder euro.

Det som utmärker sig är utvecklingen av vår yngsta marknad, USA. Efter lanseringen av verksamheten i juli 2021 har USA redan blivit vår tredje största marknad sett till omsättning efter Storbritannien och Spanien, med en topprestation i årlig tillväxt, över 350 kunder och verksamhet i mer än 20 stater.

Vi sätter vår produkt och människor i fokus för allt vi gör

En av de centrala utmaningarna för oss förra året var att säkerställa att vår produkt kunde hålla jämna steg med den starka tillväxten av vår verksamhet. Därför har vi under de senaste 12 månaderna tredubblat teamen och arbetat extremt hårt med att stärka vår teknik- och produktutveckling. Med hjälp av våra talangfulla medarbetare förbättrar vi vår plattform med nya funktioner och strävar efter att erbjuda en “10x-upplevelse” för våra medarbetare och kunder i alla våra länder.

Nya funktioner i vår plattform kommer att hjälpa företag att bättre hantera sin arbetskraft med förbättrad introduktion av medarbetare, planering, hantering av arbetspass och tidsregistrering. Detta kommer att spara onödiga kostnader och engagera medarbetarpoolen ännu mer. Vi har också fantastiska nya produktfunktioner på gång för våra medarbetare, inklusive en omarbetad jobbsökningsfunktion, företagsbetyg, förbättrade jobbkort med videor, förbättrad introduktion, tidsstämpling, dagliga löneutbetalningar och mer. Vi tror att detta kommer att förbättra användarupplevelsen avsevärt och ytterligare öka deras nöjdhet (NPS redan på ca 60). Vi har redan sett den positiva effekten av några av dessa funktioner, och vi ser fram emot att se andra nya funktioner komma till liv och erbjuda dem till alla våra kunder och medarbetare globalt eftersom vi kommer att fortsätta investera i våra teknik- och produktteam under 2023.

Självklart betyder teknologi ingenting utan de människor som står bakom den. Förra året växte vårt team till cirka 3 000 anställda. Från starten i Spanien för över ett decennium sedan är vi nu verkligen ett internationellt företag. Vi är stolta över att ha byggt en stark kultur och principer som förenar våra team globalt. En del av våra största ansträngningar har gått till att främja mångfald, rättvisa och inkludering för att skapa en omtänksam gemenskap och en känsla av tillhörighet. Vi har satt ambitiösa mål och är glada över att dela några av resultaten idag: Vi är nära att uppnå 100% av våra jämställdhetsmål i alla avdelningar; befordringshastigheten är lika över könen, med kvinnor som befordras något snabbare än män; vi anställde dubbelt så många kvinnor i ledande befattningar 2022 som vi gjorde 2021; och 73% av våra ledningsanställningar förra året gjordes utanför Spanien.

En lovande startposition för 2023

Förra året visade vi oss vara anpassningsbara och effektiva och placerade oss själva i en utmärkt startposition för 2023. Tillsammans med vår positiva EBITDA-bana tillåter detta oss att fortsätta vår resa utan behov av nya investeringsrundor, vilket vi endast kommer att göra om vi beslutar oss för att göra strategiska nyckelinvesteringar eller för att förbättra vår kapitalstruktur.

För Job&Talent kommer detta år handla om värdeskapande: Vi kommer att leverera en enastående produkt och service för att generera värde för våra arbetstagare och klienter. Vi kommer också att fortsätta på vår väg att förbättra lönsamheten samtidigt som vi växer snabbare än våra konkurrenter. Och, viktigtast av allt, kommer vår skala att sätta oss i en position att stödja både människor och företag genom utmaningarna och möjligheterna som det kommande året innebär.

- Juan Urdiales och Felipe Navío Garcia, grundare och VD:ar för Job&Talent

  • Kunskapsartikel
  • Global

Presskontakt

Det ser ut som om du besöker oss från United States
Besök https://www.jobandtalent.com