Pålitlig och kompetent arbetskraft inom detaljhandeln

Verksamheter inom detaljhandeln har ett fluktuerande personalbehov till följd av bland annat säsong och efterfrågan hos slutkonsument. Job&Talent tillgodoser er med flexibel och kompetent personal, när ni behöver det.

Några av våra partners inom detaljhandeln

 • H&M
 • ICA
 • Willys
 • Unilever
 • Plantagen
 • Coop
 • Hemköp
 • JULA
 • Lidl
 • Future Eyewear

Vår teknologi ger kraft åt detaljhandeln

TEKNOLOGI ATT SE FRAM EMOT

Som en del av vår service får du tillgång till Job&Talent Business, vår kommande plattform för personalhantering. Tekniken är utformad för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att optimera verksamhetens leverans, med funktioner för att kunna maximera exempelvis närvarotillförlitlighet och personalens prestationer.

 • Öka närvarotillförlitligheten

  Våra gamifierade närvaro- och tidsrapporteringsfunktioner hyllar toppresterare och uppmuntrar andra att förbättra sig.

 • Boosta kvaliteten hos arbetsstyrkan

  Ge betyg och feedback genom appen efter varje skift, precis som andra ledande marknadsplatsappar som Uber och Airbnb.

Möter behovet för detaljhandeln

VÅRT ERBJUDANDE

Detaljhandelns tillväxt och mycket varierande behov kräver en flexibel och skalbar arbetskraft. Vi optimerar din arbetsstyrka genom att effektivisera schemaläggning och säkerställer kollektivavtalsefterlevnad. Med oss får du ett pålitligt team redo för alla utmaningar.

Beprövad erfarenhet inom detaljhandel

Fördelar

Med över 20 års erfarenhet av detaljhandeln förser vi er med branschexpertis och innovativa tekniska lösningar.

 • Skalbart och flexibelt

  Arbetsstyrkan kan snabbt ställa om och anpassas efter ett fluktuerande behov.

 • Kostnadseffektivitet

  Effektiv leverans säkerställer överkomliga priser utan att kompromissa med kvaliteten.

 • Erfarenhet och branschexpertis

  Med Job&Talent får ni en partner med djup och bred kompetens som grundar sig i mångårig branscherfarenhet.

 • Tydlig kommunikation och uppföljning

  Sömlöst samarbete och uppföljning mellan teamen i alla led och dig som kund säkerställer en säker och smidig leverans.

 • ISO-certifierade

  Vi är certifierade i kvalitet, miljö, och arbetsmiljö och upprätthåller ett ledningssystem för efterlevnad.

Vi förser detaljhandeln med topptalanger

TALANGER

 • Butiksmedarbetare / säljare

 • Delikatess medarbetare / ansvariga

 • Inventerare

 • Bagare / konditorer

 • Merchandiser

Fördelar från dag 1

SIFFRORNA TALAR FÖR SIG SJÄLVA

 • Öka tillsättningsgraden
  98 %
  75 % Branschstandard
 • Minska frånvaro
  2 %
  8 % Branschstandard
 • Minska personalomsättningen
  8 %
  25 % Branschstandard
Kundcase om detaljhandeln

Kundreferenser

Vanliga frågor

 • En normal och standardiserad beställning kan vi vanligtvis tillsätta inom 1-2 arbetsdagar, och oftast inom 24 timmar. Tillsättningstid beror på kravprofil, dialog och komplexitet av uppdrag.

 • Job&Talent-koncernen i Sverige mottar jobbansökningar från över 100 000 personer årligen. Förutom våra egna kanaler så syns vi brett i digitala flöden som Indeed, Google och sociala medier, där vi också kan skräddarsy målgrupperna. Som komplettering till den digitala strategin och kandidatbanker så har våra konsultchefsteam och rekryterare lokala nätverk och ordnar nätverksträffar. För särskilt sällsynta kandidatprofiler har våra rekryterare tillgång till verktyg där de kan söka upp och ta kontakt med kandidater med specialistkompetens. Även genom word of mouth från existerande konsultpool där vi också uppmanar duktiga konsulter att tipsa sina bekanta.

 • Service rate, eller tillsättningsgrad, anger hur många procent av efterfrågade timmar som Job&Talent tillsätter.

  Vi följer upp detta varje vecka för att kunna optimera vår verksamhet och leverans mot kund. Vi följer också upp vår leveranskapacitet och hur våra pooler belastas tillsammans med kund för att kunna ta beslut om rekrytering för att nå en hög Service rate baserat på data. Målet är att alltid ligga mellan 95%-100% i Service rate.

 • Vi finns där våra kunder är. Majoriteten av vår verksamhet är i dagsläget belagd i södra och mellersta Sverige men vi har nästintill rikstäckande kapacitet. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Norrköping, Helsingborg, Halmstad, Borås och Västerås. Vi förespråkar alltid där det är möjligt att ha ett Management Team på plats i kundens verksamhet, så ligger inget kontor nära kundverksamheten så utgår vi från kundens kontor eller öppnar nytt kontor beroende på vad som är mest lämpligt.

 • Vi jobbar mycket med Teamleaders på plats under kunds skift där applicerbart, och i övrigt har vi jourlösningar med tillgänglighet mellan 05-23 måndag-söndag, alla dagar, året runt.

 • 24-månadersregeln infördes 2022 och innebär att ett kundföretag ska erbjuda en tillsvidareanställning till en arbetstagare som genom uthyrning varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader.

  Vi kan hjälpa till med att säkerställa att du som kund har koll på hur länge våra konsulter har jobbat hos dig och hur lång tid som kvarstår. Vi kan även erbjuda ett flexibelt upplägg med timanställda som löser era utmaningar med 24-månadersregeln.

 • Vårt tjänsteerbjudande för bemanning inom detaljhandeln är omfattande och anpassat för att möta de specifika behoven hos företag inom dessa sektorer. Här är en översikt över vad vi kan erbjuda:

  • Tidsbegränsade anställningar: För kortvariga projekt eller säsongsbetonade behov.

  • Långsiktiga anställningar: För längre projekt eller fasta behov.

  • Flexibel bemanning: För att snabbt anpassa personalstyrkan efter variationer i arbetsbelastning.

  • Anpassade lösningar: Skräddarsydda bemanningslösningar för att matcha specifika kundbehov och arbetsflöden.

  Vårt mål är att tillhandahålla en komplett lösning som inte bara möter utan överträffar förväntningarna när det gäller bemanning inom detaljhandeln. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att vi levererar den bästa möjliga servicen och de mest kvalificerade medarbetarna.

  • Heltidsanställningar: Hjälper till med att hitta och rekrytera kvalificerad personal för fasta positioner hos kund. Vi rekryterar även en större mängd inför specifik säsong där anställningsformen kan variera. Alla våra rekryteringslösningar är skräddarsydda lösningar mot specifik kund och behov.

  • Ledande positioner: Rekrytering av chefer och specialister inom detalljhandeln. Vi är topp 3 i Sverige när det gäller rekrytering inom Retail och teamet är några av de som rekryterat allra flest butikschefer i Sverige.

Låt oss prata om era mål!

Kontakt