Två av de mest effektiva metoderna att minska frånvaro

Drift
Melanie Bochmann
Av Melanie Bochmann
2 min läsning

Frånvaro på arbetsplatsen är på rekordnivåer. Detta utgör en betydande utmaning för företag som strävar efter att bibehålla produktivitet och uppnå sina affärsmål. Oavsett om det beror på sjukdom, personliga skäl eller bristande engagemang kan frånvaro störa arbetsflöden, belasta resurser, öka tiden och pengarna som läggs på administration och påverka den övergripande prestandan. Särskilt för företag som tar hjälp av bemanningsföretag handlar hanteringen av frånvaro inte bara om att uppfylla personalbehovet utan också om att maximera effektiviteten och optimera verksamheten. Så vilka är de mest effektiva strategierna för att tackla detta problem och säkerställa en konsekvent och pålitlig arbetsstyrka? Vi fördjupar oss härmed i två av de mest effektiva sätten att minska frånvaron hos inhyrd personal:

1. Transparens i fokus - redan från start

Otydliga förväntningar kan vara en av de större utmaningarna inom bemanning. Det kan börja redan med exempelvis en vag jobbeskrivning som leder till att fel personer söker sig  till ett jobb som de kanske inte kommer att trivas med. I andra änden finns ett företag som får en medarbetare som kanske varken riktigt trivs, eller matchar rollens kravprofil. Detta kan vara en stor anledning till frånvaro, eftersom medarbetare kan känna sig missnöjda, överväldigade eller helt enkelt att de inte är på rätt plats, vilket i förlängningen även kan leda till korta anställningsperioder.

Frånvaro motverkas bäst om man tar detta i beaktning redan från början - vid planeringsstadiet inför en rekrytering. Genom att ge potentiella kandidater så mycket information som möjligt om rollen, arbetsmiljön och uppgifterna minimeras antalet överraskningar längre fram. Om möjligt bör detaljer som exakt plats (många vill kunna beräkna eventuell restid), startdatum och lön inkluderas i informationen. Du kan till och med ta det ett steg längre och inkludera foton eller videor av arbetsmiljön, som visar hur en dag på jobbet kan se ut (detta är vad vårt team i Spanien för närvarande testar, du kan titta på det här).

2. Skapa en engagerande arbetsmiljö

Nu när du har anställt personer som är perfekt lämpade för sina roller och som vet nästan exakt vad som väntas av dem bör du bygga vidare på denna grund genom att främja en positiv och engagerande arbetsmiljö. Detta är avgörande för att främja medarbetarnas generella känsla av nöjdhet och motivation, vilket i sin tur kan minska frånvaron avsevärt. Medarbetare har en mycket högre närvaro när de känner sig uppskattade, respekterade och engagerade i sin arbetsplats, oavsett om de är inhyrda eller tillhör den ordinarie arbetsstyrkan. Dessa faktorer kan även bidra till att förebygga problem med mentalt välbefinnande  - en av de främsta orsakerna till frånvaro.

För att göra arbetsplatsen mer engagerande kan företag implementera olika initiativ såsom:

  • Skapa en effektiv onboardingprocess som prioriterar medarbetarnas behov

  • Etablera regelbundna former av uppmärksammande och uppskattning för arbetsinsatser

  • Erbjuda kanaler för kommunikation och feedback (åt båda håll)

  • Erbjuda flexibilitet kring schemaläggningen för att främja balans mellan arbete och privatliv

Träffa medskaparna

Låt oss prata om era mål!

Kontakt

Det ser ut som om du besöker oss från United States
Besök https://www.jobandtalent.com