8 tips för lagerchefer som höjer produktivitet och kvalitet

Drift
Josefin Holmqvist
Av Josefin Holmqvist
2 min läsning

Oavsett om lagret är stort eller litet är det avgörande att optimera produktiviteten och kvaliteten i alla lagerverksamheter. Här är åtta expertstödda tips för framgång:

1. Ge varje medarbetare insikten till hur deras insats påverkar hela kedjan

Det är de som ligger närmast kunden som representerar ett företag och det är de som har störst påverkan på kundupplevelsen. Ge alla anställda möjligheten att förstå varför deras prestation är viktig och hur deras insats påverkar hela kedjan.

2. Ta dig tiden och skapa rutin för att ge feedback till dina anställda

Ge dina anställda konstruktiv feedback – beroende av om det är bra eller mindre bra – då det är bra för prestationen att ha koll på hur man själv presenterar och uppfattas. Kommer man exempelvis in som ny på ett stort lager kan man lätt bli “en i mängden” och tänka att ens prestation inte spelar någon roll, vilket kan inträffa oberoende av bransch. Ett negativt beteende och mönster som detta vill du förebygga i största mån. Fokusera på värdet som varje medarbetare medför, tala om det och hela ditt team kommer prestera på topp.

3. Ha en öppen kommunikation med ditt team

Öppen kommunikation i teamet skapar mervärde på många plan. Skulle en medarbetare exempelvis inte känna sig i form en dag ska ni kunna prata om det och istället ge personen en annan uppgift för dagen.

Ett annat exempel kan vara att du har en anställd som ska börja studera om fem månader, men inte vågar tala om det med god framförhållning. Gissningsvis kan det till viss del handla om att undvika ”skitgöra” och droppar därav nyheten för dig i sista sekund. Med god kommunikation kanske ni i en sådan situation istället kan hitta en form av framtida extrajobb. Det är eftersträvansvärt med anställda som presterar hela vägen in i mål, så upprätthåll öppen kommunikation i ditt team.

4. Skapa “Vi”-känsla genom gemensamma mål

“Vi”-känsla motiverar till både jobbet och målet. Att skapa “Vi”-känsla genom gemensamma mål kan exempelvis handla om att tillsammans få ut X antal kollin på en dag och att teamet vid uppnått mål kanske får någon form av belöning för sitt suveräna lagarbete. Kollegorna kan således motivera varandra och ta gemensamt ansvar som grupp, istället för att en överordnad ska behöva styra och säga till vid underprestation.

5. Identifiera förbättringspunkter och prestera bättre genom uppföljning

För att kunna identifiera förbättringspunkter och prestera bättre är det bra att skapa en rutin för uppföljning av de kvalitetsfel som kan ha uppstått och vad som kan vara orsaken till att det har gått fel i exempelvis inleveransen.

6. Skapa rotation på personalen för jämn arbetsfördelning

Genom rotation på personalen skapar du en jämn arbetsfördelning och variation i jobbet som också kommer kännas naturlig för de anställda. Att ge dina medarbetare varierade arbetsuppgifter kommer skapa en bra arbetsmiljö med flexibilitet som de mår bra av.

7. Hitta balans mellan produktivitet och kvalitet

Det är viktigt att hitta balans mellan produktivitet och kvalitet, samt att få din arbetsledning att kunna förmedla den.

8. Ge ditt team förståelse för hela kedjan

Se till att hela ditt team förstår hela driftskedjan, från ekonomiska överväganden till kundkritiska aspekter. Denna holistiska förståelse är avgörande för att upprätthålla en högkvalitativ service och kundnöjdhet, och för att förhindra fel som kan påverka kundupplevelsen negativt.

Träffa medskaparna

Låt oss prata om era mål!

Kontakt

Det ser ut som om du besöker oss från United States
Besök https://www.jobandtalent.com