Vad det nya EU-direktivet om plattformsarbete betyder för företag

Bransch
Melanie Bochmann
Av Melanie Bochmann
3 min läsning

I den ständigt föränderliga världen av gigekonomin har Europeiska unionen tagit ett betydande steg genom att införa ett direktiv som syftar till att reglera plattformsarbete. Med det preliminära avtalet mellan rådet och Europaparlamentet som tillkännagavs i december 2023, tog direktivet ett stort steg mot att bli lagstiftning - med omfattande påverkan på företag som verkar inom EU (läs mer om det i vårt pressmeddelande). I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i vad EU-direktivet för plattformsarbete innebär för företag och hur organisationer kan anpassa sig.

Förstå EU-direktivet för plattformsarbete

EU-direktivet för plattformsarbete är utformat för att adressera utmaningarna och osäkerheterna som gigarbetare står inför och säkerställa rättvisa och transparenta arbetsvillkor. Direktivet introducerar två nyckelförbättringar: det hjälper till att fastställa rätt anställningsstatus för personer som arbetar genom digitala plattformar och etablerar de första EU-reglerna om användningen av algoritmsystem på arbetsplatsen.

Klarhet i anställningsstatusen

Direktivet betonar behovet av tydliga och entydiga definitioner av anställningsstatusen för plattformsarbetare. Detta är en avgörande aspekt, eftersom det avgör vilka rättigheter och förmåner medarbetare har rätt till, såsom minimilön, arbetstid och hälsoskydd.

För närvarande är majoriteten av EU:s 28 miljoner plattformsarbetare, inklusive taxiförare, städare och matleveransförare, formellt egenföretagare. Trots detta måste en del av dem följa många av samma regler och restriktioner som anställda medarbetare. Detta tyder på att de faktiskt befinner sig i ett anställningsförhållande och borde därför ha rätt till de arbetsrättigheter som tilldelas anställda enligt nationell och EU-lagstiftning. Det preliminära avtalet som nåddes med parlamentet i december hanterar dessa fall av felklassificering och underlättar för dessa medarbetare att omklassificeras som anställda.

Enligt avtalet kommer medarbetare att antas vara anställda av en digital plattform (istället för egenföretagare) om deras förhållande till plattformen uppfyller minst två av fem indikatorer som anges i direktivet. Dessa kriterier inkluderar:

  • övre gränser för det belopp som medarbetare kan ta emot;

  • övervakning av deras prestation, inklusive med elektroniska medel;

  • kontroll över distributionen eller tilldelningen av uppgifter;

  • kontroll över arbetsvillkoren och begränsningar för att välja arbetstid;

  • begränsningar i deras frihet att organisera sitt arbete och regler om deras utseende eller beteende.

Transparent användning av algoritmer

Digitala arbetsplattformar använder regelbundet algoritmer för personalhantering. Som ett resultat ställs plattformsarbetare ofta inför bristande transparens kring hur beslut fattas och hur personuppgifter används. Det avtal som nåddes med parlamentet säkerställer att arbetare informeras om användningen av automatiserad övervakning och beslutsfattande. Det förhindrar också digitala arbetsplattformar från att behandla vissa typer av personuppgifter genom automatiserad övervakning eller beslutsfattande.

Konsekvenser för företag

Företag som verkar inom EU, särskilt de som är kraftigt beroende av gigarbetare, kommer att behöva anpassa sig till de förändringar som direktivet medför. Här är några potentiella konsekvenser för företag:

Efterlevnadskrav

Företag måste säkerställa efterlevnad av de nya reglerna, inklusive korrekt klassificering av arbetstagare, tillhandahållande av transparent information och underlättande av tillgång till socialt skydd. Bristande efterlevnad kan leda till rättsliga konsekvenser och skada företagets rykte.

Algoritmisk transparens

Plattformar som använder algoritmer för att hantera och bedöma arbete måste vara transparenta om hur dessa fungerar. Detta ökar inte bara förtroendet mellan arbetstagare och plattformar utan stämmer också överens med den växande efterfrågan på etisk och ansvarig teknik.

Justeringar av affärsmodeller

Vissa företag kan behöva omvärdera sina affärsmodeller och prissättningsstrategier för att rymma de ytterligare kostnader som är förknippade med att tillhandahålla socialt skydd och uppfylla det nya direktivet. Detta kan leda till förändringar i den konkurrenskraftiga landskapet inom gigekonomin som helhet och innebära uppkomsten av bemanningsföretag för att säkerställa full efterlevnad samtidigt som flexibiliteten i arbetskraftshantering maximeras.

EU-direktivet för plattformsarbete signalerar en avgörande stund i regleringen av gigekonomisektorn. Medan det introducerar nya utmaningar för företag erbjuder det också en möjlighet för dem att omvärdera sina metoder, främja rättvisa och transparenta arbetsvillkor och bidra till en mer hållbar och inkluderande gigekonomi. Anpassning till dessa förändringar kommer inte bara att säkerställa efterlevnad utan också positionera företag som ansvarsfulla och socialt medvetna deltagare i den föränderliga världen av plattformsarbete.

När företag strävar efter att följa de nya reglerna erbjuder bemanningsföretag värdefull expertis inom arbetstagarklassificering, vilket säkerställer att personer som engageras genom digitala plattformar korrekt kategoriseras baserat på direktivets kriterier. Genom att dra nytta av bemanningsföretagens tjänster kan företag dra nytta av deras djupa kunskaper om arbetslagstiftning och föreskrifter, vilket underlättar korrekta och transparenta klassificeringsprocesser. I grunden kommer bemanningsföretag mer än någonsin att fungera som strategiska allierade för företag som strävar efter efterlevnad av direktivet och bidra till etableringen av rättvisa och transparenta arbetsvillkor i den ständigt föränderliga världen av gigekonomin.

Träffa medskaparna

Låt oss prata om era mål!

Kontakt

Det ser ut som om du besöker oss från United States
Besök https://www.jobandtalent.com