7 tips för att upprätthålla ett högt medarbetarengagemang

Drift
Melanie Bochmann
Av Melanie Bochmann
3 min läsning

I dagens dynamiska ekonomi spelar tillfälliga medarbetare en avgörande roll för att tillgodose företagens föränderliga efterfrågan. Att upprätthålla ett högt engagemang hos medarbetare kan dock vara utmanande. Här är sju praktiska tips för att främja engagemang och en positiv och produktiv arbetsmiljö.  

1. Transparens

Etablera en transparent kommunikation. Att ge medarbetarna tydliga förväntningar, arbetsuppgifter och gedigen förståelse för arbetskulturen hjälper dem att välja rätt jobb och undvika att ha felaktiga förväntningar på innebörden av jobbet. Genom att veta vad man kan förvänta sig av sitt jobb och vilka förväntningar man har på sig så blir medarbetarna mer engagerade och motiverade. En studie gjord av Slack visar att 87% av arbetssökande eftersöker transparens hos arbetsgivare.

2. Enkelhet

Genom att förenkla rekryteringsprocesser och personalhantering med hjälp av användarvänliga appar kan man effektivisera sin verksamhet avsevärt och säkerställer att medarbetare snabbare kan navigera i sina roller utan att tyngas av administrativa uppgifter. Att anta modern teknik i verksamheten förbättrar inte bara arbetsledares tillgänglighet utan ersätter också föråldrade byråkratiska processer som handskrivna tidrapporter, vilket bidrar till en smidigare och mer responsiv arbetsmiljö. Genom att förenkla arbetsflödet kan medarbetarna både fokusera mer på sina huvudsakliga arbetsuppgifter och bidrar samtidigt till en mer positiv företagskultur. Studier av Siegel+Gale (källa: Forbes) visar att människor får ett ökat förtroende för ledarskapet, oftare rekommenderar sina arbetsgivare och visar en benägenhet att stanna längre på en arbetsplats när processerna är okomplicerade och enkla att använda.

3. Onboarding excellence

En robust introduktionsprocess ger medarbetare bästa möjliga förutsättningar att skörda framgång på sin arbetsplats. Enligt Bamboo HR så har medarbetare som genomgått en effektiv introduktion upp till 18 gånger högre engagemang. Även om inhyrda medarbetare tenderar att ha kortare anställningsperioder säkerställer en omfattande introduktion att de snabbt förstår sina roller, sitt ansvarsområde och organisationens övergripande mål och värderingar. 

4. Uppmärksammande och uppskattning

Att uppmärksamma och visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser är av stor vikt för medarbetare oavsett om de är ordinarie eller inhyrd personal. Visa uppskattning för väl utfört arbete, fira milstolpar och överväg att införa ett program som t.ex. “Månadens medarbetare”. Uttryckt tacksamhet bidrar till att medarbetare känner sig värdefulla och integrerade i teamet. Forskning från Gallup visar att personer som blir uppmärksammade för det arbete de utför är 20 gånger mer engagerade. Möjligheter till personlig tillväxt och professionell utveckling bör även ses som en del av att visa uppskattning och ska lämpligen inkludera även inhyrd personal när så är möjligt.

5. Inkluderande arbetsmiljö

På dagens arbetsplatser är det avgörande att främja en inkluderande miljö för alla medarbetare. Att skapa en miljö där alla känner sig integrerade i teamet främjar mångfald och sammanhållning vilket även är grundläggande för företagets framgång, visar studier utförda av McKinsey. Enkla men effektiva åtgärder, som öppna kommunikationskanaler och mentorskapsprogram, säkerställer att tillfälliga medarbetare inte bara erkänns utan aktivt inkluderas i företagskulturen. Att använda teknik för transparent och tydlig kommunikation förstärker ytterligare engagemanget och känslan av tillhörighet.

6. Feedback och kommunikation

Inför en feedbackkultur som gör det möjligt för alla medarbetare att dela sina tankar och utmaningar. Regelbundna uppföljningar och öppenhet skapar en miljö där de känner sig hörda och förstådda - vilket kommer att ha en positiv inverkan på deras engagemang. Enligt en studie av Quantum Workplace så bidrar en feedbackkultur till att människor blir dubbelt så engagerade och gör att de stannar i snitt 40% längre.  Där du samarbetar med bemanningsleverantörer kan ett onsite-upplägg göra en enorm skillnad för hanteringen av inhyrd personal. Genom att ha en representant från bemanningsföretaget på plats som agerar som första kontaktpunkt för medarbetare kommer dessa att känna sig mycket mer uppskattade och engagerade, och i samarbete med din bemanningspartner kan du effektivt tillgodose deras specifika behov och maximera effektiviteten.

7. Flexibilitet och balans i arbetslivet

Befäst vikten av arbetslivsbalans för all personal. En nyligen genomförd studie från American Psychological Association visar att majoriteten av människor kämpar med just det: Cirka 33% saknar tillräcklig kontroll över tid, plats och utförande av arbete, medan en liknande andel (32%) känner att de saknar den flexibilitet som krävs för att upprätthålla en hälsosam arbetslivsbalans. Dessutom menar endast 26% att deras arbetsgivare respekterar deras personliga gränser. Att erkänna och respektera medarbetares lediga tid främjar en positiv relation och bidrar till övergripande tillfredställelse med arbetssituationen.

Att engagera även tillfälliga medarbetare genom implementering av dessa tips bidrar du alltså inte bara till att förhöja deras upplevelse av att jobba i er verksamhet men även för en mer produktiv och harmonisk arbetsmiljö för alla inblandade.

Träffa medskaparna

Låt oss prata om era mål!

Kontakt

Det ser ut som om du besöker oss från United States
Besök https://www.jobandtalent.com