Checklista: så lyckas du med successionsplaneringen

Drift
Josefin Holmqvist
Av Josefin Holmqvist
3 min läsning

Att logistikbranschen växer är ingen nyhet. E-handeln rusar och under coronapandemin har beteende- och konsumentmönster för överskådlig framtid förändrats. En sak som är säker är att det i en snabbt föränderlig bransch i kraftig tillväxt är viktigt att jobba med successionsplanering. Det är – och kommer fortsätta vara – en nyckelbricka för såväl framgång som nederlag.

1. Riv pyramiderna

Ett företag bedöms utifrån två faktorer:

  • Leverans.

  • Bemötande.

När blev du senast irriterad på ett företag, och varför? Var det möjligtvis för att de inte levererade enligt vad de hade lovat, eller på grund av dåligt bemötande?

Det är de som ligger närmast kunden som representerar ett företag och det är de som har störst påverkan på kundupplevelsen. Säkerställ att de som har störst påverkan på kundernas upplevelse känner sig säkra i att agera. Har du befordrat rätt personer med rätt grundvärderingar kommer det att gynna företaget flera gånger om. Så, riv pyramiderna!

2. Säkerställ ett ordentligt skyddsnät

Med ett säkerhetsnät minimerar du antalet ”felaktiga beslut” och när det blir fel finns det någon där som tidigt kan fånga upp innan det hinner leda till dåliga konsekvenser.

Med en bemanningsleverantör där alla i successionsledet har kunskap och erfarenhet av varje roll, så vet de exakt vilka utmaningar som du står inför i varje led och kan stötta på riktigt. Det är mycket enklare att ringa till någon som är relativt nära dig i ledet, med erfarenhet som din, för att rådslå utan att behöva förklara vad saken gäller för att få rätt och snabb hjälp.

3. Ha alltid nästa person redo

Ha alltid nästa person redo – för vad händer när du bryter successionsbandet? Det blir garanterat kaosartat.

Ponera att du har en progressiv verksamhet. Plötsligt är du i akut behov av chefen för dina torrvaror i ett projekt vid sidan om. För att undvika uppehåll i det pågående projektet omplacerar du chefen omgående, men bakom denne står ingen redo att fylla platsen. Hur lång tid tror du att det tar innan det blir kaos? Ja, för det är bara en fråga om när.

Bygg “underifrån” och säkerställ att du har ett skyddsnät som arbetar proaktivt. Inkludera dem i utbildningar, stäm av regelbundet, följ deras utveckling och stötta dem där du kan. Med en solid plan att förhålla dig till, så kommer det betala sig den dagen du behöver omplacera någon. På så vis blir det sömlöst och den som tillsätts efter personen du har omplacerat kommer känna att det är naturligt att inta den nya positionen.

4. Straffa inte – uppmana istället till framgång

När hörde du senast om en IT-avdelning som blev uppringd och fick beröm för att servern fungerade hela dagen? Förmodligen aldrig. Som logistiker står man ofta inför samma utmaning. I logistikvärlden är det lätt att fokusera på vad som är fel och det är lika lätt att ryckas med i det, då uppdragsgivare brukar vara duktiga på att uppmärksamma sådant.

Men det betyder inte att du som ledare i logistikbranschen behöver agera på samma sätt. Ingen människa kommer långvarigt och hållbart prestera på topp genom nedtryckning. Beröm istället gott arbete, uppmana till ett bra beteende och befordra de som gör sitt arbete exemplariskt. Genom att fokusera på det som är bra, kommer det snabbt ge dig mer vind i seglet.

Fokusera på värdet varje medarbetare medför. Uppmuntra dem till att göra sitt absolut bästa och som konsekvens av det kommer karriärutveckling. Det är garanterat ett enkelt sätt att få hela ditt team att prestera på topp.

5. Det är individen som avgör

Så är det. Det är individen som avgör. Hur mycket du som chef än försöker, så kommer vissa av dina medarbetare inte leva upp till dina förväntningar.

“En gång är ingen gång” innebär många gånger att det händer igen. Våga ta samtalet, kostnaden och gör det där obekväma när de gör dig besviken. På lång sikt kommer det löna sig.

Det du kan göra är att skapa förutsättningar för dem som inte kommer göra dig besviken och istället hjälpa dig att bygga ditt bolag – både fortare och bättre än dina konkurrenter.

Det svider när dina medarbetare gör dig besviken. Men glädjen över att se så många andra lyckas överväger besvikelsen, vilket också kommer gynna organisationen på många sätt. Majoriteten av dina medarbetare kommer göra dig överlycklig.

Träffa medskaparna

Låt oss prata om era mål!

Kontakt

Det ser ut som om du besöker oss från United States
Besök https://www.jobandtalent.com